Vasemmistonuoret: TESit selkokielisiksi!

TESit selkokielisiksi

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii, että työehtosopimuksista on saatava selkokieliset versiot. Selkokielinen TES on tarjottava luettavaksi työsopimuksen solmimisen yhteydessä.

Mielestämme työehtosopimukset ovat tällä hetkellä vaikeaselkoista sopimustekstiä, jonka sisäistäminen ei onnistu monelta. TESien vaikeaselkoisuus asettaa erityisesti nuoret, maahanmuuttajat, muunkieliset sekä henkilöt, joilla on kielellisistä vaikeuksia, eriarvoiseen asemaan työpaikalla. Omien oikeuksien tunteminen on vaikeutunut nykypäivän työkulttuurissa entisestään: epätyypilliset työsuhteet ja nollatuntisopimukset ovat mahdollistaneet työsuhteiden kierrättämisen ja ketjuttamisen. Nuoret eivät uskalla tai osaa kyseenalaistaa huonoja työoloja tai työnantajan määräyksiä, koska pelkäävät työsuhteidensa puolesta. Vaadimme, että maamme hallitus ottaa vastuuta vastuullisesta nuorten työllistämisestä ja osallistuu työehtosopimusten selkokielistämiseen.

Vaadimme, että vastuu työehtosopimusten selkokielistämisestä ei saa jäädä vain ammattiliittojen vastuulle, vaan valtion on tuettava asiaa. Esitämme, että “TES tutuksi” -kampanja voisi tehdä työehtosopimusten sisältöä tutuksi selkokielellä sekä erilaisissa formaateissa, kuten animaatioina, sarjakuvina tai podcasteina.

Esitämme, että työnantajan on tarjottava selkokielinen työehtosopimus työntekijän luettavaksi työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Työsopimuksissa tai työpaikalla ei mielestämme saisi viitata ylimalkaisesti TESiin, vaan selkokielinen sopimusteksti tulisi olla aina saatavilla.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.