Nollatuntisopparit kiellettävä Raision kuntakonsernissa

Hyvä Työelämä Emma Lindqvist

Jätin tänään Raision kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen vastentahtoisten nollatuntisopimusten kieltämisestä Raision kuntakonsernissa ja tilaajavastuun korostamisesta kaupungin kilpailutuksissa.

Nollatuntisopimus on puhekielen sana, jota käytetään tarvittaessa töihin kutsuttavista ja vaihtelevaa työaikaa noudattavista työntekijöistä. Nollatuntisopimus voi parhaillaan olla lisätienestimahdollisuus esimerkiksi opiskelijalle; pahimmillaan se on vastentahtoista ja muuttaa työntekijän elämän epävarmaksi ja näköalattomaksi.

Vaihtelevan työajan sopimus vaikeuttaa elämän suunnittelua ja työssäoloehdon määrittelemistä sekä saattaa kannustaa käymään töissä sairaana, sillä sairausajan palkan määräytyminen on epävarmaa. Nollatuntisopimuksilla on tutkitusti todettu olevan yhteys työntekijän mielenterveyteen ja yleiseen terveydentilaan. Vaikka nollatuntisopimukset on kielletty kaupan ja ravintola-alalla, esimerkiksi hoitotyössä ja sanelunpurkajien keskuudessa nollasopimukset ovat vielä arkipäivää. Erityisesti kuntien kilpailutusten on todettu lisäävän määräaikaisia ja vaihtelevan työajan työsuhteita, heikentävän työehtoja ja kasvattavan työn kuormittavuutta.

Aloitteessani esitin:

  • että Raision kaupunki varmistaa, ettei kunnan ja kuntakonsernin työntekijöiden keskuudesta löydy vastentahtoisia nollatuntisopimuksia.
  • että kaupunki korostaa tilaajavastuutaan kaupungin kilpailutuksissa vaatimalla alan työehtosopimusten noudattamista ja vastentahtoisten nollatuntisopimusten välttämistä.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.