Risteyksestä elinvoimaiseksi keskustaksi: E18-remontti on mahdollisuus, mutta myös valtava edunvalvonnallinen ponnistus

Raision koko olemus muuttuu tulevina vuosina, kun keskustan kuulu risteys myllätään E18-tien parannustyön yhteydessä, ja Naantalin-suuntainen tie kulkee jatkossa maan alla tunnelissa. Olipa projektista tai toteutustavasta mitä mieltä tahansa, on muistettava, että remontti toteutuu – halusimme sitä tai emme ja osallistuimme sen suunnittelutyöhön tai emme. E18-tie on osa Euroopan laajuista TEN-ydintieverkkoa, jonka teille on määritelty eritasoliittymien ja nelikaistaistamisen kaltaisia vaatimuksia. Jo määritellessämme, että tien tulee kulkea Raision keskustan kohdalla tunnelissa, olemme osallistuneet osaltamme edunvalvontatyöhön ja varmistaneet, ettei remontin tuloksena Raision keskusta muutu risteyksestä jättimäiseksi eritasoliittymäksi.

Olipa projektista tai toteutustavasta mitä mieltä tahansa, on muistettava, että remontti toteutuu – halusimme sitä tai emme ja osallistuimme sen suunnittelutyöhön tai emme.

Raisio on laatinut keskustan asemakaavoituksen tueksi keskustavision. Keskustavisio on päättäjien ja viranhaltijoiden yhdessä valmistelema työkirja, joka ohjaa kaavoitustyötä, rakentamista ja palveluiden kehitystä haluttuun suuntaan. Raision Vasemmisto on osallistunut osaltaan keskustavisiotyöhön, ja Raision Vasemmistonuorten jäsen on osallistunut keskustavision työpajoihin. 

Keskustavisioon on sisällytetty useita vasemmistolle tärkeitä asioita: tien siirtyessä tunneliin maa-alaa vapautuu, minkä seurauksena tunnelin kannen päälle on kaavailtu puistoaluetta ja kävelykeskustaa. Uudistuva keskusta-alue tarjoaa nykyistä enemmän yhteistä ja yhteisöllistä tilaa. Tavoitteena on taata tiloja niin yrityksille kuin kuntalaisillekin. Keskustaa dominoivan risteyksen kadotessa muuttuvat liikennejärjestelyt mahdollistavat kävely- ja pyöräilykeskustan kehittämisen. Nykyisellään Raision keskusta ei ole pyöräilyä edistävä, vaan hankaloittava alue. Tavoitteena onkin, että jatkossa pyörätiet kulkevat sujuvammin autoliikenteen vierellä turvallisuudesta tinkimättä.

Jo määritellessämme, että tien tulee kulkea Raision keskustan kohdalla tunnelissa, olemme osallistuneet osaltamme edunvalvontatyöhön ja varmistaneet, ettei remontin tuloksena Raision keskusta muutu risteyksestä jättimäiseksi eritasoliittymäksi.

Vaikka Raision keskustavisio on lupaava asiakirja, niin kauan kun asemakaava ei ole valmis, on päättäjien vastuulla pitää huolta, että visioon kirjatut ideat ja tavoitteet siirtyvät käytäntöön. Myös seuraavat myllerryksen keskellä vietettävät vuodet tulevat vaatimaan jatkuvaa edunvalvontaa, jotta keskustan palvelut ovat yhä saavutettavissa, liikenne kulkee remontista huolimatta ja keskustan asukkaat voivat asua siedettävissä olosuhteissa.

Raision keskusta on kokenut viime vuosina jatkuvia muutoksia ja mullistuksia. Positiivista on, että tällä kertaa muutostöitä tehdään suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja yhdessä päätöksentekoon osallistuen.

Raision kaupunki ei lomauta henkilöstöään säästötoimenpiteenä vuonna 2021

Puheeni syksyn 2020 talousarviovaltuustossa:

”Tämä vuosi on eletty monella tapaa erityisolosuhteissa, odottaen, että tilanne jotenkin raukeaisi ja että saisimme lisätietoa tulevasta. Koronatilanteen kehittyminen ja poikkeusolojen jatkuminen ovat tehneet tulevaisuuden suunnittelusta erityisen hankalaa. Samalla olemme odottaneet taloustyöryhmän ja konsulttiyritys Perlaconin selvitystyötä valmistuvaksi.

Epävarma tulevaisuus tuntuu olevan tämän vuoden teema koko yhteiskunnassamme. Olemme pitkin syksyä saaneet lukea järkyttäviä uutisia nuorten pahoinvoinnista, jota on purettu toisiin ihmisiin kiusaamisen, ilkivallan, väkivallan ja jopa tapon yritysten kautta. Tiedän, että jokainen meistä päättäjistä ja viranhaltijoista tahtoo, ettei nuorten pahoinvointi saa koskaan ajautua näin pitkälle, vaan meidän tulee pitää huolta nuoristamme ennen kuin tilanne käy mahdottomaksi.

Ryhmämme on kiitollinen siitä, että talousarvioon lisätty oppilashuollon vastaavan psykologin vakanssi. Vaikka tämä vakanssi ei yksin vielä muuta maailmaa, on se tärkeä askel kohti välittävämpää ja ennaltaehkäisevää Raisiota. On myös tärkeä ja hyvä linjaus, että aloitamme uuden Vaisaaren kouluhankkeen valmistelun jo aikaistetusti.

Osallistuin viikonloppuna Know your Hoodsin järjestämään Raision Naapurustosuunnistukseen. Suunnistusrasteja etsiessäni ja raisiolaistoimijoiden jouluikkunoita ihaillessani pohdin, kuinka yhdenkin työntekijän panoksella, verkostoilla ja viestinnällä voi olla valtava merkitys raisiolaisiin palveluihin, yhteishenkeen ja imagoon. Olemme olleet todella onnekkaita saadessamme Samu Mattilan Raision elinvoimapäälliköksemme. Yhteistyössä viestinnän ihmistemme Minnan, Anrin ja Sussen kanssa hän on onnistunut tuomaan Raision jo olemassa olevia hienoja puolia esiin sekä kehittämään uusia toimivia yhteistyökeinoja ja tapahtumia.

Pari vuotta sitten pohdimme vielä, hyödymmekö oikeastaan mitenkään Turku Business Regionin kaltaisesta yhteistyöstä. Yhden henkilön työ on muuttanut varmasti jokaisen mielipiteen. Mielestäni tämä osoittaa sen, kuinka henkilöstömme on oikeastaan tärkein voimavaramme. Emme me päättäjät ole täällä keksiäksemme pyörää uudelleen tai sanellaksemme työntekijöillemme, kuinka tehdä työnsä, vaan tehdäksemme edunvalvontatyötä: valvoaksemme, että resursseja ja valtaa käytetään oikein ja hyviin tarkoituksiin. Vielä enemmän kuin konsulttien tekemää selvitystä taloutemme tilasta odotan selvitystä, jossa työntekijöitämme on osallistettu osana talousarviotyötä. Jälleen kerran, en puhu pelkistä sähköpostikyselyistä, joissa pyydetään ilmiantamaan työkaveri tai työtehtävä, jota ei enää tarvita. Puhun työpajoista ja aivoriihistä, joissa työntekijät pääsevät aidosti ideoimaan parempaa työpaikkaa ja työyhteisöä. Ja näiden ideoiden valjastajiksi kaipaan elinvoimapäällikön kaltaisia henkilöitä, jotka osaavat kustannustehokkaasti, verkostoja hyödyntäen ja muita innostaen toteuttaa ideoita.

Odotan innolla, että pääsemme ensi vuonna pääsemme tekemään entistä ehompaa strategiaa valtuustotyötä ohjeistamaan. Strategia kaipaa mielestäni kirkastamista ja teroittamista, mutta myös nuorten ennaltaehkäisevän työn parempaa huomioimista. Meidän tulee saada koulupoissaolot ja kiireelliset sijoitukset nopeasti laskuun ja panostettua nuorten hyvinvointiin. Ennen ensi vuoden uutta strategiaa meidän tulee vielä tämä vuosi noudattaa vanhaa. Jotta onnistuisimme tässä mahdollisimman hyvin ja voisimme auttaa työntekijöitämme yltämään vaatimiimme tuloksiin, Vasemmiston valtuustoryhmä haluaa varmistaa työntekijöille työrauhan. Tämän takia viime vuodesta viisastuinena haluammekin lisätä päätökseen lauseen: “Raision kaupunki ei lomauta henkilöstöään säästötoimenpiteenä vuonna 2021.”

Lopuksi vielä pieni sana tulevasta organisaatiomuutoksesta: poliittisen organisaation uudistaminen tulee tehdä demokratian ehdoilla, ei talous ja säästöt edellä. Lautakuntien tai päättäjien määrä ei ole se kohde, josta säästöjä tulisi ensisijaisesti etsiä.”

Illan päätteeksi valtuusto hyväksyi esittämäni lomautuksia vastustavan lisäyksen talousarviokirjaan.

Valtuustoryhmän pj:n terveiset talousarvioprosessin keskeltä

Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion joulukuussa. Tulevan vuoden veroprosentti lyötiin lukkoon marraskuun valtuuston kokouksessa 9.11.

Tuntuu, että talousarviota valmistellaan vuosi vuodelta hankalammissa olosuhteissa: kuntien vastuut palvelujen järjestäjänä lisääntyvät, mutta käytettävissä oleva budjetti supistuu. Lailla säädetyistä palveluista ei voida leikata, joten säästöjä yritetään saada epätoivoisesti kokoon pienistä puroista, höyläämällä sieltä ja täältä.

Tänä vuonna korona on laittanut talouttamme ja verotulojamme uuteen uskoon, mutta Suomen laajuisen kuntien talousahdingon taustalla vaikuttavat paljon koronaa kauaskantoisemmat syyt. Vaikka kunnat ovat nostaneet veroprosenttejaan, efektiivinen veroaste on laskenut, eikä kuntien kassaan siis kilahda todellisuudessa prosenttikasvua vastaavaa summaa euroissa. Taustalla vaikuttavat muun muassa verokevennysten, kuten verovähennysten, lisääntyminen. Toisaalla kuntien palvelujen järjestämisvastuut ovat lisääntyneet, mutta valtionosuudet eivät ole kasvaneet vastuiden mukana. 

Raision vasemmistoliiton valtuustoryhmä äänesti marraskuun valtuustossa kuntaveroprosentin noston puolesta. Tiedostamme kuitenkin, ettei kaupungin kassan tulovirtaa korjata pelkällä veroprosentin nostolla niin kauan kun efektiiviset verotulot eivät kehity samansuuntaisesti. Kuntien talouspolitiikka tapahtuu suurelta osin meidän kuntapäättäjien päätösvallan ulottumattomissa, minkä takia kuntapäättäjien tulisikin osata valvoa ja vaatia kuntien etua myös kuntapäätöksenteon foorumien ulkopuolella.

Meille vasemmistoliiton valtuustoryhmäläisille on tärkeää, että taloutta koskevia päätöksiä tehtäessä muistetaan päätösten vaikutukset pitkällä tähtäimellä. Meille tärkeitä teemoja ovat laadukkaiden peruspalveluiden takaaminen ja henkilöstön hyvinvointi. Me emme hyväksy lomautuksia säästöjen keinovalikoimassa, ja toivomme, että talouspäätöksiä tehtäisiin hyvää työnantajapolitiikkaa vaalien. Raision kaupunki on Raision suurin työnantaja, mikä asettaa meille osaltaan suuren vastuun. Leikkausten keskellä meidän on huolehdittava työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä kaupungin imagosta työnantajana. Uusia työntekijöitä tullaan tarvitsemaan ja palkkaamaan myös jatkossa, minkä takia työnantajakuvan parantaminen on tärkeää.

Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä tahdomme kuulla entistä enemmän työntekijöiden kantoja siitä, kuinka töiden organisoinnilla ja johtamisella voitaisiin saada jatkossa taloudellisia säästöjä ja kuinka työntekijöiden hyvinvointiin voitaisiin panostaa. Talouskonsulttien sijaan haluamme ottaa henkilöstön mukaan päätöksentekoon ja kuulla, mitä uusia toimintatapoja, ennaltaehkäiseviä ratkaisuja ja laaja-alaisen yhteistyön malleja voisimme näin löytää.

Loppu alibudjetoinnille ja tekorahan pumppaamiselle kaupungin yhtiöistä

Puheeni Raision kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä 7.12.2019:

Meille vasemmistolaisille hyvä ja vastuullinen taloudenpito tarkoittaa huolellista valmistautumista tulevaan, ennaltaehkäiseviä palveluita sekä ennen kaikkea kuntalaisten tasa-arvoista kohtaamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaisiin peruspalveluihin.

Vuoden 2020 talousarvio ei tasa-arvoisuudellaan loista. Leikkauksia kohdistetaan eritoten niiden kuntalaisten palveluihin, jotka eivät osaa tai pysty vaatimaan äänekkäästi oikeuksiaan. Samaan aikaan kun psykososiaalisista, vammais- ja perhepalveluista tahdotaan säästää, päättäjät eivät ole valmiita vähentämään omia palkkioitaan tai laskemaan ansionmenetyskorvausten kattoa. Samaan aikaan kun kaupungin strategiassa ja paikallislehdissä kehuskellaan lapsiin ja nuoriin panostamisella, luokkakokoja kasvatetaan, opetuksen määrää vähennetään ja lukion kursseja leikataan.

Ihmisen pahoinvointi ja osattomuus eivät ole vain kunnan kuluja, vaan ennen kaikkea henkilökohtainen ja ihmisen lähipiirin tragedia.

Kuluvalla valtuustokaudella raisiolaispäättäjät ovat osoittaneet todellisen luontonsa esittämällä muutoksia, joiden tarkoitus on ennen kaikkea kylvää epätasa-arvoa ja osoittaa kuntalaisille, että kaikki eivät todellakaan ole keskenään tasa-arvoisia. Useat aloitteet ovat liittyneet tiettyjen ihmisryhmien siivoamiseen pois katukuvasta sekä siihen, että kunnan tulisi olla houkutteleva eräille, luotaantyötävä toisille. On esitetty korvaushoidon siirtämistä pois keskustasta, jopa koko Raisiosta, on tahdottu siirtää tukiasunnoissa elävät parakkikylään kaupungin laitamille ja on oltu näennäisen huolissaan nuorten kiireellisistä sijoituksista ja osallisuudesta keskustan huumekauppaan. Kertaakaan ei kuitenkaan ole esitetty ennaltaehkäiseviä panostuksia tai proaktiivista puuttumista näiden ongelmien juurisyihin ja ennaltaehkäisyyn. Ihmisen pahoinvointi ja osattomuus eivät ole vain kunnan kuluja, vaan ennen kaikkea henkilökohtainen ja ihmisen lähipiirin tragedia.

Kaupunginhallituksen keskustellessa talousarviokehyksestä Vasemmisto esitti ennaltaehkäisevien investointien huomioimista säästöjen keinovalikoimassa. Talousarviosta tällaisia investointeja ei löydy.

Lapsiin ja nuoriin halutaan panostaa, mutta perhetyöstä säästetään, luokkakokoja kasvatetaan ja opetuksen määrää leikataan. Sairauslomapäivien määrää halutaan vähentää, mutta lääkkeenä tarjotaan oman ilmoituksen päivien vähentämistä ja useamman työntekijän ohjaamista pikkuflunssissa työterveyteen, joka muuten juuri sopivasti yksityistettiin, mikä ei osaltaan lupaa säästöjen syntymistä. Tukiasuntojen määrää tahdotaan vähentää radikaalisti, mutta aikuissosiaalityöhön ei esitetä lisäresursseja. Kuitenkin tukiasuntoja korvaavien “moduuliratkaisujen” hankesuunnitteluun ollaan valmiita ohjaamaan rahaa. Kunhan siis vain saadaan ne päihdeongelmaiset ja köyhät pois näkyvistä.

Erilaisten kuntalaisten jakautuminen tasaisesti ympäri kaupunkia on tärkeää yhdenvertaisuuden, palvelujen suunnittelun ja tarjoamisen sekä turvallisuuden kannalta. Omat alueet hyvätuloisille, velkaongelmaisille, maahanmuuttajille, sinkuille, eläkeläisille ja perheille johtavat alueelliseen eriarvoistumiseen ja palvelujen epätasaiseen laatuun, tämän myötä jopa syrjäytymiseen, slummiutumiseen, koulushoppailuun jne. Jatkossa meidän on huomioitava taloussuunnittelussamme kaupunkikehityksen sosiaalinen kestävyys entistä paremmin.

Raision Vasemmisto peräänkuuluttaa muutenkin kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä, varautumista ja vastuullisuutta kaikkeen kunnan taloussuunnitteluun. On vastuutonta luvata, ettei työntekijöitä eroteta tai lomauteta, jos samalla jätetään 650 000 euron henkilöstösäästöt kohdentamatta. On kestämätöntä perätä työntekijöiltä vähennystä sairauslomapäiviin, jos samalla jätetään sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia täyttämättä, ja kasvatetaan näin työssä olevien työtaakkaa ja vaarannetaan esimerkiksi potilasturvallisuus. On väärin pelastaa kasvonsa jättämällä säästöt kohdentamatta. Suoraselkäisempää olisi todeta rohkeasti, mistä palvelusta leikataan ja mitä lakkautetaan.

Jatkossa taloussuunnittelussa on huomioitava paremmin sosiaalinen kestävyys, ennaltaehkäisevät toimet, väestörakenteen kehitys, sukupuolitietoinen budjetointi sekä lapsivaikutukset.

Talousarvion tulee myös vastata strategiaamme tarkemmin. Emme voi samanaikaisesti puhua hyvinvoivasta henkilöstöstä ja rasittaa henkilöstöä kohdentamattomilla säästöillä tai määräaikaisuuksien ja sijaisuuksien täyttämättä jättämisellä. Meidän on muistettava asemamme työnantajina ja taata henkilöstölle työrauha.

Päiväkotimme on pidettävä kunnalla, jotta voimme tehokkaasti valvoa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. Palveluverkkoselvityksissä on kuultava asiantuntijoita ja asianomaisia. Meidän on luotava uusia harrastustiloja vanhojen nyt purettavien tilojen tilalle ja varmistettava, että myös pienet harrastusryhmät ja lajit pääsevät tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia kuntalaisille. Meidän ei tule kaavoittaa nk. rikkaiden asuinalueita, joista pääsee nauttimaan hintalappuunsa nähden suhteessa pieni ryhmä. Meidän pitää kasvattaa viheralueidemme ja virkistysalueidemme määrää ja varmistaa näin jokaisen kuntalaisen pääsy luonnon ääreen. Meidän tulee varmistaa, että pääjoukkolinjamme keskustasta Turkuun on tulevaisuudessa yhä nopeampi ja tavoitettavampi, ja tämän vuoksi meidän on tarkasteltava keskustan syöttöliikenteen saavutettavuutta yhä tarkemmin.

Ennen kaikkea: meidän on lopetettava alibudjetointi ja tekorahan pumppaaminen yhtiöistämme katteen kasvattamiseksi. Tarvitsemme suoraselkäistä budjetointia ja ennakointia kulujen hallintaan. Tämä toteutetaan vain riittävällä budjetilla omiin palveluihimme. Siis panostamalla esimerkiksi vastaanottopalveluihin tai erikoistraktoreihin sen sijaan, että siirtäisimme kuluja ostopalveluihin tai maksaisimme niitä reippaiden korkojen kera esim. erikoissairaanhoidon laskujen muodossa.

Raision Vasemmisto sanoo tänään ei opetukseen kohdistuville leikkauksille, luokkakokojen kasvattamiselle ja opetuksen vähentämiselle. Sanomme kyllä ennaltaehkäiseville toimille ja esitämme sen takia panostuksia sote-budjettiin. Olemme valmiita vähentämään kokouspalkkioita niin, että säästöt kohdistetaan ensisijaisesti kokoustarjoiluihin, karonkkoihin ja seminaarikustannuksiin. Olemme myös valmiita laskemaan ansionmenetyskorvausten enimmäismäärää. Kaupunginhallitus on talousarviokäsittelyssään päättänyt poistaa 20 000 euron kokouspalkkiosäästön talousarviosta.

Kommentit

Vappupuhe 2019

Vappupuheeni Vasemmiston vappujuhlassa Raision torilla 1.5.2019:

Hyvät ystävät ja toverit!

“Kaikille, ei harvoille!” julisti Vasemmisto eduskuntavaalikampanjassaan. Suomalainen yhteiskunta eriarvoistuu naapureitaan nopeammin. Varallisuuserot kasvavat, sairastaminen käy yhä kalliimmaksi, osa nuorista jättää kouluttautumatta kustannusten käydessä liian koviksi ja vihapuhe erottelee kansaa verkossa ja kasvotusten. Varakkaalla on varaa elää arvojensa mukaista elämää ja ostaa puhdas omatunto; köyhän on tyydyttävä kaupan halpuutettuun ruokaan ja pikamuotiin ja elää kulutuksensa tuoman syyllisyyden kanssa.

Vasemmistoliitto puhui eduskuntavaalikampanjassaan eriarvoisuuden vähentämisestä ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista. Perheen varallisuus, tausta ja suhteet tai niiden puuttuminen eivät saa määrittää lähtökohtiamme elämään. Jokaiselle on tarjottava yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja tehdä työtä, saada hoitoa ja hoivaa, elää ja yrittää.

Hyvinvointiyhteiskuntamme on olemassa elämän alamäkiä varten ja tukemassa tarpeen niin vaatiessa. Me vuorostamme osallistumme hyvinvointiyhteiskuntamme talkoisiin elämän kohdellessa meitä hyvin.

Miksi sitten niin monen on vaikea jakaa yhteistä hyvää? Miksi moni kokee, että toisen auttaminen on itseltä pois ja toisen tasa-arvon edistäminen on pois omasta tasa-arvosta? Miksi niin moni kokee olevansa yhteiskunnan maksajaosapuoli, joka ei hyödy hyvinvointiyhteiskunnastamme muiden tavalla?

Jos hyvinvointiyhteiskuntamme koetaan vain yksien tukijaksi, olemme selkeästi epäonnistuneet tehtävässämme. Onhan suomalainen hyvinvointivaltio ja sen turvallinen ilmapiiri, kattava infrastruktuuri ja tasa-arvoinen lainsäädäntö kaikkien, ei vain harvojen etu.

Hyvät ystävät,

Vastikään Helsingin Sanomien kolumnissa pohdittiin naisten äänestävän vasemmistopuolueita, koska he ovat hyötyneet hyvinvointiyhteiskunnastamme eniten. Vaikka tässä kohtaa tekisikin mieli haastaa ja muistuttaa naisen eurosta, palkkakuopista ja julkisen sektorin naisvaltaisuudesta, on todettava: kyllä, meillä naisilla pyyhkii ihan hyvin. Esimerkiksi näissä eduskuntavaaleissa valittu eduskunta on edustajien sukupuolijakaumaa tarkastellen tasa-arvoisempi kuin koskaan ennen.

Jos vasemmistopuolueita äänestää keskimäärin nainen, perussuomalaisten tapauksessa tilanne on päinvastainen. Kun me vasemmistolaiset naiset rakennamme unelmamme tulevaisuuden varaan, perussuomalainen mies hakee tukea ja turvaa perinteisistä arvoista ja nykyisistä valtasuhteista.

Hyvät kuulijat,

Kuinka pidämme nuoret miehet mukanamme? Yhteiskunnassamme syrjäytyjä on todennäköisimmin nuori mies. Koulutustasoltaan miehet jäävät naisista jälkeen. Samoin uutisotsikoissa harmitellaan nuorten miesten terveysasioita, perhe-elämää, kaverisuhteiden puuttumista, tulevaisuudennäkymiä ja lukutaidon heikkenemistä.

Tällaisten uutisten keskellä ei tarvitse edes ihmetellä, miksi niin moni nuori mies ahdistuu tulevasta ja etsii pysyvyyttä elämäänsä tutusta ja turvallisesta, tunteen kyllästämästä, mutta kylmän analyyttiseen pakettiin kiedotusta retoriikasta.

Kun olemme saaneet naisasian rakennettua hyvän pohjan päälle, olisiko seuraavaksi aika pohtia, kuinka luomme myös nuorille miehille turvallisen tulevaisuuden?

Hyvät kuulijat,

Elämme Raisiossa jännittäviä aikoja: E18-tiehanke myllää risteysidentiteettimme uusiksi lähivuosina. Kaupunkiin tavoitellaan uusia asukkaita, tornitaloja ja ratikoita, mutta mitä jätämme jälkeemme tuleville sukupolville?

“Metsä on suomalaisen kirkko”, sanotaan. Koska nostamme metsämme ja luontoarvomme niiden ansaitsemaan asemaan? Suomalainen metsä on matalan kynnyksen harrastustoimintaa parhaimmillaan: jokaisenoikeudet takaavat meille oikeuden liikkua metsässä, rentoutua ja kerätä uutta energiaa. Virkistys- ja luontopaikkojemme määrä ja pinta-ala laskee jatkuvasti, ellemme ala äänekkäästi vaatia niiden tarkempaa merkitsemistä kaavaan tai muuttamista luonnonsuojelualueiksi. Saatamme ulkoistaa kulutuksemme ulkomaille, muttemme koskaan voi ulkoistaa tarvettamme virkistäytyä ja levätä luonnossa sekä nauttia lähimetsistämme.

Raisiossa olemme saaneet todistaa, kuinka asfalttipinnoite on vallannut yhä useamman lähimetsän ja luontokohteen. Raisionjokilaakson kulttuurimaisema, Haunisten lenkkipolut ja Kuninkojan ikimetsä ollaan kaikki valmiita uhraamaan elinkeinoelämän ja väestönkasvun nimissä. Raision kokoisessa kaupungissa meillä ei ole varaa luopua enää yhdestäkään luontokohteesta: virkistys- ja luonnonsuojelualueidemme tulevaisuus turvataan vain pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella päätöksenteolla.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vietämme mielenkiintoista kevättä: olemme juuri saaneet päätökseen yhdet vaalit ja valmistaudumme nyt kiireellä seuraaviin. Saamme päivittäin lukea uutisia hallitustunnusteluista ja puolueiden kynnyskysymyksistä. Ennen kaikkea innostusta tähän kevääseen tuo se, että me vasemmistoliittolaiset olemme juuri ottaneet ensimmäisen vaalivoittomme eduskuntavaaleissa lähes 25 vuoteen.

En voi kuitenkaan sanoa, että vaalivoiton juhlinta olisi ollut läsnä viimeisten viikkojen tunnelmassa. Vaikka kasvatimme kannatustamme upeasti Varsinais-Suomessa, vieläpä maakunnan jokaisessa kunnassa, puolueemme puheenjohtaja kohosi maan äänikuningattareksi ja lisäsimme kansanedustajiemme määrää eduskunnassa neljällä, ilakointi ja juhliminen olisi tuntunut väärältä taas yhden jytkyn ja vihapuheen sävyttämän vaalikevään jälkeen.

Tänään tahdon kuitenkin antaa meille luvan vihdoin ja viimein juhlia kevään vaalivoittoa.

Tänään emme edes mieti, mikä osa vaalituloksesta johtuu siitä, että me olisimme tehneet jotain väärin. Tänään mietimme sitä, että me otimme historiallisen vaalivoiton, koska puhuimme tärkeistä asioista ja edustimme meille tärkeitä arvoja – koska vaadimme turvallista tulevaisuutta ja hyvinvointiyhteiskuntaa kaikille, ei harvoille.

Hyvää vappua!