Blogi

Loppu alibudjetoinnille ja tekorahan pumppaamiselle kaupungin yhtiöistä

Puheeni Raision kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä 7.12.2019:

Meille vasemmistolaisille hyvä ja vastuullinen taloudenpito tarkoittaa huolellista valmistautumista tulevaan, ennaltaehkäiseviä palveluita sekä ennen kaikkea kuntalaisten tasa-arvoista kohtaamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaisiin peruspalveluihin.

Vuoden 2020 talousarvio ei tasa-arvoisuudellaan loista. Leikkauksia kohdistetaan eritoten niiden kuntalaisten palveluihin, jotka eivät osaa tai pysty vaatimaan äänekkäästi oikeuksiaan. Samaan aikaan kun psykososiaalisista, vammais- ja perhepalveluista tahdotaan säästää, päättäjät eivät ole valmiita vähentämään omia palkkioitaan tai laskemaan ansionmenetyskorvausten kattoa. Samaan aikaan kun kaupungin strategiassa ja paikallislehdissä kehuskellaan lapsiin ja nuoriin panostamisella, luokkakokoja kasvatetaan, opetuksen määrää vähennetään ja lukion kursseja leikataan.

Ihmisen pahoinvointi ja osattomuus eivät ole vain kunnan kuluja, vaan ennen kaikkea henkilökohtainen ja ihmisen lähipiirin tragedia.

Kuluvalla valtuustokaudella raisiolaispäättäjät ovat osoittaneet todellisen luontonsa esittämällä muutoksia, joiden tarkoitus on ennen kaikkea kylvää epätasa-arvoa ja osoittaa kuntalaisille, että kaikki eivät todellakaan ole keskenään tasa-arvoisia. Useat aloitteet ovat liittyneet tiettyjen ihmisryhmien siivoamiseen pois katukuvasta sekä siihen, että kunnan tulisi olla houkutteleva eräille, luotaantyötävä toisille. On esitetty korvaushoidon siirtämistä pois keskustasta, jopa koko Raisiosta, on tahdottu siirtää tukiasunnoissa elävät parakkikylään kaupungin laitamille ja on oltu näennäisen huolissaan nuorten kiireellisistä sijoituksista ja osallisuudesta keskustan huumekauppaan. Kertaakaan ei kuitenkaan ole esitetty ennaltaehkäiseviä panostuksia tai proaktiivista puuttumista näiden ongelmien juurisyihin ja ennaltaehkäisyyn. Ihmisen pahoinvointi ja osattomuus eivät ole vain kunnan kuluja, vaan ennen kaikkea henkilökohtainen ja ihmisen lähipiirin tragedia.

Kaupunginhallituksen keskustellessa talousarviokehyksestä Vasemmisto esitti ennaltaehkäisevien investointien huomioimista säästöjen keinovalikoimassa. Talousarviosta tällaisia investointeja ei löydy.

Lapsiin ja nuoriin halutaan panostaa, mutta perhetyöstä säästetään, luokkakokoja kasvatetaan ja opetuksen määrää leikataan. Sairauslomapäivien määrää halutaan vähentää, mutta lääkkeenä tarjotaan oman ilmoituksen päivien vähentämistä ja useamman työntekijän ohjaamista pikkuflunssissa työterveyteen, joka muuten juuri sopivasti yksityistettiin, mikä ei osaltaan lupaa säästöjen syntymistä. Tukiasuntojen määrää tahdotaan vähentää radikaalisti, mutta aikuissosiaalityöhön ei esitetä lisäresursseja. Kuitenkin tukiasuntoja korvaavien “moduuliratkaisujen” hankesuunnitteluun ollaan valmiita ohjaamaan rahaa. Kunhan siis vain saadaan ne päihdeongelmaiset ja köyhät pois näkyvistä.

Erilaisten kuntalaisten jakautuminen tasaisesti ympäri kaupunkia on tärkeää yhdenvertaisuuden, palvelujen suunnittelun ja tarjoamisen sekä turvallisuuden kannalta. Omat alueet hyvätuloisille, velkaongelmaisille, maahanmuuttajille, sinkuille, eläkeläisille ja perheille johtavat alueelliseen eriarvoistumiseen ja palvelujen epätasaiseen laatuun, tämän myötä jopa syrjäytymiseen, slummiutumiseen, koulushoppailuun jne. Jatkossa meidän on huomioitava taloussuunnittelussamme kaupunkikehityksen sosiaalinen kestävyys entistä paremmin.

Raision Vasemmisto peräänkuuluttaa muutenkin kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä, varautumista ja vastuullisuutta kaikkeen kunnan taloussuunnitteluun. On vastuutonta luvata, ettei työntekijöitä eroteta tai lomauteta, jos samalla jätetään 650 000 euron henkilöstösäästöt kohdentamatta. On kestämätöntä perätä työntekijöiltä vähennystä sairauslomapäiviin, jos samalla jätetään sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia täyttämättä, ja kasvatetaan näin työssä olevien työtaakkaa ja vaarannetaan esimerkiksi potilasturvallisuus. On väärin pelastaa kasvonsa jättämällä säästöt kohdentamatta. Suoraselkäisempää olisi todeta rohkeasti, mistä palvelusta leikataan ja mitä lakkautetaan.

Jatkossa taloussuunnittelussa on huomioitava paremmin sosiaalinen kestävyys, ennaltaehkäisevät toimet, väestörakenteen kehitys, sukupuolitietoinen budjetointi sekä lapsivaikutukset.

Talousarvion tulee myös vastata strategiaamme tarkemmin. Emme voi samanaikaisesti puhua hyvinvoivasta henkilöstöstä ja rasittaa henkilöstöä kohdentamattomilla säästöillä tai määräaikaisuuksien ja sijaisuuksien täyttämättä jättämisellä. Meidän on muistettava asemamme työnantajina ja taata henkilöstölle työrauha.

Päiväkotimme on pidettävä kunnalla, jotta voimme tehokkaasti valvoa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. Palveluverkkoselvityksissä on kuultava asiantuntijoita ja asianomaisia. Meidän on luotava uusia harrastustiloja vanhojen nyt purettavien tilojen tilalle ja varmistettava, että myös pienet harrastusryhmät ja lajit pääsevät tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia kuntalaisille. Meidän ei tule kaavoittaa nk. rikkaiden asuinalueita, joista pääsee nauttimaan hintalappuunsa nähden suhteessa pieni ryhmä. Meidän pitää kasvattaa viheralueidemme ja virkistysalueidemme määrää ja varmistaa näin jokaisen kuntalaisen pääsy luonnon ääreen. Meidän tulee varmistaa, että pääjoukkolinjamme keskustasta Turkuun on tulevaisuudessa yhä nopeampi ja tavoitettavampi, ja tämän vuoksi meidän on tarkasteltava keskustan syöttöliikenteen saavutettavuutta yhä tarkemmin.

Ennen kaikkea: meidän on lopetettava alibudjetointi ja tekorahan pumppaaminen yhtiöistämme katteen kasvattamiseksi. Tarvitsemme suoraselkäistä budjetointia ja ennakointia kulujen hallintaan. Tämä toteutetaan vain riittävällä budjetilla omiin palveluihimme. Siis panostamalla esimerkiksi vastaanottopalveluihin tai erikoistraktoreihin sen sijaan, että siirtäisimme kuluja ostopalveluihin tai maksaisimme niitä reippaiden korkojen kera esim. erikoissairaanhoidon laskujen muodossa.

Raision Vasemmisto sanoo tänään ei opetukseen kohdistuville leikkauksille, luokkakokojen kasvattamiselle ja opetuksen vähentämiselle. Sanomme kyllä ennaltaehkäiseville toimille ja esitämme sen takia panostuksia sote-budjettiin. Olemme valmiita vähentämään kokouspalkkioita niin, että säästöt kohdistetaan ensisijaisesti kokoustarjoiluihin, karonkkoihin ja seminaarikustannuksiin. Olemme myös valmiita laskemaan ansionmenetyskorvausten enimmäismäärää. Kaupunginhallitus on talousarviokäsittelyssään päättänyt poistaa 20 000 euron kokouspalkkiosäästön talousarviosta.

Kommentit

Emma Lindqvistin vappupuhe Raision torilla 2019

Vappupuhe 2019

Vappupuheeni Vasemmiston vappujuhlassa Raision torilla 1.5.2019:

Hyvät ystävät ja toverit!

“Kaikille, ei harvoille!” julisti Vasemmisto eduskuntavaalikampanjassaan. Suomalainen yhteiskunta eriarvoistuu naapureitaan nopeammin. Varallisuuserot kasvavat, sairastaminen käy yhä kalliimmaksi, osa nuorista jättää kouluttautumatta kustannusten käydessä liian koviksi ja vihapuhe erottelee kansaa verkossa ja kasvotusten. Varakkaalla on varaa elää arvojensa mukaista elämää ja ostaa puhdas omatunto; köyhän on tyydyttävä kaupan halpuutettuun ruokaan ja pikamuotiin ja elää kulutuksensa tuoman syyllisyyden kanssa.

Vasemmistoliitto puhui eduskuntavaalikampanjassaan eriarvoisuuden vähentämisestä ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista. Perheen varallisuus, tausta ja suhteet tai niiden puuttuminen eivät saa määrittää lähtökohtiamme elämään. Jokaiselle on tarjottava yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja tehdä työtä, saada hoitoa ja hoivaa, elää ja yrittää.

Hyvinvointiyhteiskuntamme on olemassa elämän alamäkiä varten ja tukemassa tarpeen niin vaatiessa. Me vuorostamme osallistumme hyvinvointiyhteiskuntamme talkoisiin elämän kohdellessa meitä hyvin.

Miksi sitten niin monen on vaikea jakaa yhteistä hyvää? Miksi moni kokee, että toisen auttaminen on itseltä pois ja toisen tasa-arvon edistäminen on pois omasta tasa-arvosta? Miksi niin moni kokee olevansa yhteiskunnan maksajaosapuoli, joka ei hyödy hyvinvointiyhteiskunnastamme muiden tavalla?

Jos hyvinvointiyhteiskuntamme koetaan vain yksien tukijaksi, olemme selkeästi epäonnistuneet tehtävässämme. Onhan suomalainen hyvinvointivaltio ja sen turvallinen ilmapiiri, kattava infrastruktuuri ja tasa-arvoinen lainsäädäntö kaikkien, ei vain harvojen etu.

Hyvät ystävät,

Vastikään Helsingin Sanomien kolumnissa pohdittiin naisten äänestävän vasemmistopuolueita, koska he ovat hyötyneet hyvinvointiyhteiskunnastamme eniten. Vaikka tässä kohtaa tekisikin mieli haastaa ja muistuttaa naisen eurosta, palkkakuopista ja julkisen sektorin naisvaltaisuudesta, on todettava: kyllä, meillä naisilla pyyhkii ihan hyvin. Esimerkiksi näissä eduskuntavaaleissa valittu eduskunta on edustajien sukupuolijakaumaa tarkastellen tasa-arvoisempi kuin koskaan ennen.

Jos vasemmistopuolueita äänestää keskimäärin nainen, perussuomalaisten tapauksessa tilanne on päinvastainen. Kun me vasemmistolaiset naiset rakennamme unelmamme tulevaisuuden varaan, perussuomalainen mies hakee tukea ja turvaa perinteisistä arvoista ja nykyisistä valtasuhteista.

Hyvät kuulijat,

Kuinka pidämme nuoret miehet mukanamme? Yhteiskunnassamme syrjäytyjä on todennäköisimmin nuori mies. Koulutustasoltaan miehet jäävät naisista jälkeen. Samoin uutisotsikoissa harmitellaan nuorten miesten terveysasioita, perhe-elämää, kaverisuhteiden puuttumista, tulevaisuudennäkymiä ja lukutaidon heikkenemistä.

Tällaisten uutisten keskellä ei tarvitse edes ihmetellä, miksi niin moni nuori mies ahdistuu tulevasta ja etsii pysyvyyttä elämäänsä tutusta ja turvallisesta, tunteen kyllästämästä, mutta kylmän analyyttiseen pakettiin kiedotusta retoriikasta.

Kun olemme saaneet naisasian rakennettua hyvän pohjan päälle, olisiko seuraavaksi aika pohtia, kuinka luomme myös nuorille miehille turvallisen tulevaisuuden?

Hyvät kuulijat,

Elämme Raisiossa jännittäviä aikoja: E18-tiehanke myllää risteysidentiteettimme uusiksi lähivuosina. Kaupunkiin tavoitellaan uusia asukkaita, tornitaloja ja ratikoita, mutta mitä jätämme jälkeemme tuleville sukupolville?

“Metsä on suomalaisen kirkko”, sanotaan. Koska nostamme metsämme ja luontoarvomme niiden ansaitsemaan asemaan? Suomalainen metsä on matalan kynnyksen harrastustoimintaa parhaimmillaan: jokaisenoikeudet takaavat meille oikeuden liikkua metsässä, rentoutua ja kerätä uutta energiaa. Virkistys- ja luontopaikkojemme määrä ja pinta-ala laskee jatkuvasti, ellemme ala äänekkäästi vaatia niiden tarkempaa merkitsemistä kaavaan tai muuttamista luonnonsuojelualueiksi. Saatamme ulkoistaa kulutuksemme ulkomaille, muttemme koskaan voi ulkoistaa tarvettamme virkistäytyä ja levätä luonnossa sekä nauttia lähimetsistämme.

Raisiossa olemme saaneet todistaa, kuinka asfalttipinnoite on vallannut yhä useamman lähimetsän ja luontokohteen. Raisionjokilaakson kulttuurimaisema, Haunisten lenkkipolut ja Kuninkojan ikimetsä ollaan kaikki valmiita uhraamaan elinkeinoelämän ja väestönkasvun nimissä. Raision kokoisessa kaupungissa meillä ei ole varaa luopua enää yhdestäkään luontokohteesta: virkistys- ja luonnonsuojelualueidemme tulevaisuus turvataan vain pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella päätöksenteolla.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vietämme mielenkiintoista kevättä: olemme juuri saaneet päätökseen yhdet vaalit ja valmistaudumme nyt kiireellä seuraaviin. Saamme päivittäin lukea uutisia hallitustunnusteluista ja puolueiden kynnyskysymyksistä. Ennen kaikkea innostusta tähän kevääseen tuo se, että me vasemmistoliittolaiset olemme juuri ottaneet ensimmäisen vaalivoittomme eduskuntavaaleissa lähes 25 vuoteen.

En voi kuitenkaan sanoa, että vaalivoiton juhlinta olisi ollut läsnä viimeisten viikkojen tunnelmassa. Vaikka kasvatimme kannatustamme upeasti Varsinais-Suomessa, vieläpä maakunnan jokaisessa kunnassa, puolueemme puheenjohtaja kohosi maan äänikuningattareksi ja lisäsimme kansanedustajiemme määrää eduskunnassa neljällä, ilakointi ja juhliminen olisi tuntunut väärältä taas yhden jytkyn ja vihapuheen sävyttämän vaalikevään jälkeen.

Tänään tahdon kuitenkin antaa meille luvan vihdoin ja viimein juhlia kevään vaalivoittoa.

Tänään emme edes mieti, mikä osa vaalituloksesta johtuu siitä, että me olisimme tehneet jotain väärin. Tänään mietimme sitä, että me otimme historiallisen vaalivoiton, koska puhuimme tärkeistä asioista ja edustimme meille tärkeitä arvoja – koska vaadimme turvallista tulevaisuutta ja hyvinvointiyhteiskuntaa kaikille, ei harvoille.

Hyvää vappua!

ilmastonmuutos_eduskuntavaalit

Kuinka torjun ilmastonmuutoksen vaikutuksia päättäjänä?

Ilmastonmuutos on aikamme ja tulevaisuutemme suurin turvallisuusuhka, johon meidän tulee varautua kaikin mahdollisin keinoin. Ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoiminen on ensisijaisesti yhteiskunnan, ei yksilön asia. Me suomalaiset olemme mukavuudenhaluista kansaa, emmekä ole valmiita tinkimään elämäntavoistamme, ellei joku ohjaa meitä tekemään parempia valintoja. Ilmastotalkoisiin osallistuminen on myös varallisuuskysymys, minkä takia yhteiskunnan rakenteiden on tärkeää ohjata kuluttamista oikeaan suuntaan.

Ilmastopopulismin keskellä päättäjien tulisi pystyä esittämään ja vaatimaan konkreettisia keinoja tulevasta ilmastokatastrofista selviytymiseen. Sen sijaan, että uskoisimme markkinoiden voivan torjua ilmastonmuutosta, meidän tulisi luopua ympäristölle haitallisista yritys- ja verotuista. Sen sijaan, että odottaisimme yksilöiden oppivan kuluttamaan kestävämmin ja ympäristötietoisemmin, meidän tulisi tukea ilmastotietoista elämäntapaa yhteiskunnan taholta.

Ilmastokriisi on jo selvitetty. Meillä on faktat ja keinot.

Greta Thunberg

Meidän on pakko opetella käyttämään ympärillämme olevia uusiutuvia resursseja kestävästi ja valmistautua ilmastonmuutoksen tuomiin eriarvoistaviin vaikutuksiin, kuten köyhyyteen ja ilmastopakolaisuuteen. Vaikka emme voi enää pysäyttää ilmastonmuutosta, voimme hillitä sen tuhoja ja mukautua tuleviin olosuhteisiin.

Voimme ratkaista ongelman ainoastaan tunnustamalla lähtökohdat. Ilmastonmuutosta ei pysäytetä, mutta sen tuhoisia ja eriarvoistavia vaikutuksia voidaan vähentää lähiresursseja ja uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä, kestävällä ja inhimillisellä Euroopan laajuisella pakolaispolitiikalla sekä työn ja perusturvan uudelleen järjestämisellä. Ilmastovaikuttaja Greta Thunbergin sanoin: ”Ilmastokriisi on jo selvitetty. Meillä on faktat ja keinot.”

Ilmastokriisiin reagoiminen perustuu yksinkertaisesti siihen, että meidän tulee leikata päästöjämme, lisätä hiilinielujamme ja tuoda rahavirrat tukemaan muutosta.

Talouskasvua ympäristön kustannuksella?

Poliittisessa keskustelussa talous ja ilmastonmuutoksen vaikuusten torjunta rinnastetaan usein keskenään. Mielestäni on kummallista luoda vastakkainasettelua talouden ja elinkelpoisen planeettamme välille – ilman luontoa ja ympäristöä meillä ei ole saatavillamme puhdasta ilmaa, vettä, ruokaa tai virkistyspaikkoja. En voi hyväksyä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kustannukset asetetaan kolikon kääntöpuoliksi: jos pelaamme korttimme taitavasti, luomme ilmastotalkoisiin osallistumalla innovaatioita ja työllisyyttä Suomeen. Tulevaisuudessa, jossa ilmastonmuutoksen mukaan tuomiin tuhoihin ei ole varauduttu, ei ole tarvetta työpaikoille. Mielestäni ympäristölle haitallisista tuista on luovuttava. Ruoantuotantoon tarvitaan kestävän ruoan ohjelma, joka tukee kasvisruokavalion lisäämistä, eettistä ruoantuotantoa ja lähiruoan kuluttamista.

Ilmastotekoja Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa yhdeksi tärkeimmistä ilmasto- ja ympäristökysymyksistä nousee Itämeren suojelu ja rehevöitymisen torjuminen. Jokainen varsinaissuomalainen on vastuussa omasta Itämeri-jalanjäljestään, jossa suurena vaikuttajana on mm. lihansyönti.

Julkisen liikenteen tukeminen on Varsinais-Suomessa tärkein yksittäinen liikkumiseen liittyvä ilmastoteko. Meidän tulee tukea lähiraideliikenteen kehittymistä ratahankkeiden myötä sekä laajentaa Föli maakunnanlaajuiseksi verkostoksi yhdenvertaisen liikkumisen mahdollistamiseksi. Ruotsin-laivojen kaltaisten saastuttavien ylellisyyskulkuneuvojen tukeminen valtion taholta on lopetettava, ja Turku-Tukholma-välille etsittävä kestävää liikkumistapaa.

Kestävää metsänkäyttöä ja luonnossa virkistäytymistä

Kestävä metsänkäyttö ja luonnon moninaisuuden säilyminen vaatii kestävää metsätaloutta. Jos vähennämme hakkuitamme Suomessa, mutta pidämme puunkulutuksemme samalla tasolla tai jopa nostamme sitä, saatamme ulkoistaa ongelmamme Venäjän kaltaisiin tuontimaihin. Tärkeintä on varmistaa, että kotimainen metsänkasvatus on kestävää ja korjuu ekologista. Ensiharvennuksiin ja hakkuiden jälkeisiin istutuksiin on panostettava. Erityisen tärkeää olisi pohtia, kuinka saamme mahdollisimman paljon hiiltä sidottua metsiimme ja rakennuksiimme. Hakkuita tulisi myös tarkastella entistä enemmän luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta.

Saatamme ulkoistaa kulutuksemme ulkomaille, muttemme koskaan voi ulkoistaa tarvettamme virkistäytyä ja levätä luonnossa sekä nauttia lähimetsistämme.

Virkistys- ja luontopaikkojemme määrä ja pinta-ala laskee jatkuvasti, ellemme ala äänekkäästi vaatia niiden tarkempaa merkitsemistä kaavaan tai luonnonsuojelualueiksi muuttamista. Saatamme ulkoistaa kulutuksemme ulkomaille, muttemme koskaan voi ulkoistaa tarvettamme virkistäytyä ja levätä luonnossa sekä nauttia lähimetsistämme. Omassa kotikunnassani olemme saaneet todistaa, kuinka asfalttipinnoite on vallannut yhä useamman lähimetsän ja luontokohteen. Raision kokoisessa kaupungissa meillä ei ole varaa luopua enää yhdestäkään luontokohteesta: virkistys- ja luonnonsuojelualueidemme tulevaisuus turvataan vain pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella päätöksenteolla.

Kaivoslaki uusiksi

Tarvitsemme Suomeen uuden kaivoslain, joka näkee, että Suomen luonnonvarat ovat kansallista omaisuutta. Suomalainen maaperä, vesistöt ja luonnonvarat on nähtävä kansallisena omaisuutena, joka ei kuulu pikavoittoja tavoitteleville yrityksille. Kestävää tulevaisuutta tuleville sukupolville ei suojata myymällä yhteistä omaisuuttamme ja kulttuuriperintöämme.

Maaperämme on meidän!

Suomessa jokaisenoikeudet takaavat kaikille mahdollisuuden nauttia luonnosta ja sen antimista. Jokaisenoikeuksissa on kyse ainutlaatuisesta kulttuurista, josta muualla maailmassa voidaan vain haaveilla – kulttuurista, johon me suomalaiset kasvamme ja josta on pidettävä kiinni. Jokaisenoikeuksiin liittyy myös vastuita, eikä oikeuksista nauttiva saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa luonnolle tai ympäristölle. Tämän vastuun tulee koskea ennen kaikkea maaperäämme hyödyntäviä kaivosyhtiöitä, pohjavettämme havittelevia suuryrityksiä sekä ilmaamme saastuttavia tehtaita. Sen sijaan että päästäisimme ulkomaalaiset yritykset tyhjentämään maaperämme rikkauksista sekä viemään voitot sekä ja ulkomaille, meidän täytyy suojella kansallisomaisuutemme lailla mahdollisimman pian.

Meidän tulee laajentaa jokaisenoikeuksien ajattelutapaa myös luonnonvaroihimme: “Jätä luonto siistimpään kuntoon kuin saapuessasi.” Tulevat sukupolvet syntyvät epäreiluun tilanteeseen, jossa suomalainen kansallisomaisuus on pirstaleina maailmalla ja yhteistä luontoamme on pilattu. Meidän tulee varmistaa, että myös tulevat suomalaiset saavat nauttia luonnostamme ja sen antimista sekä kertoa ylpeinä suomalaisista jokaisenoikeuksista maailmalle. Suomen tulee toimia suunnannäyttäjänä ja esikuvana yhteisten luonnonvarojemme sekä ympäristömme vaalimisessa.

Eduskuntavaaliehdokas Emma Lindqvist

Oppivelvollisuusiän nostaminen tukemaan aidosti maksutonta toista astetta

Peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa.

Samalla kun työelämän vaatimukset kovenevat, kouluttautuminen kallistuu. Toisen asteen opinnot vaativat panostuksia kirjoihin, läppäreihin, työvälineisiin ja vaatteisiin.

Jokaisella suomalaisella on oikeus kouluttautua maksutta taustastaan riippumatta, ilman syrjäytymisvaaraa!

Politiikan, demokratian ja tasa-arvon ei tulisi olla sitä, että hyvin elämässään pärjäävät, kaiken saaneet keski-ikäiset vievät elämäänsä vasta aloittavilta eväät onnistumiseen. Suomen valttikortti on aina ollut tasa-arvoistava peruskoulu ja toinen aste. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen perhetaustasta ja varallisuudesta riippumatta. Suomen perustuslakikin sen sanoo: ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.” (16 §)

Riittävä lähiopetus on opiskelijan oikeus

Maassa, jossa syrjäytyminen alkaa jo peruskoulussa ja syrjäytymiseen vaikuttavat erityisesti perheen sosiaaliluokka ja asema yhteiskunnassa, olisi hyvinvointivaltion asia taata jokaiselle nuorelle turvallinen nuoruus, jossa syrjäytymistä ehkäistään mm. koulutuksen keinoin. Ammattia ei opita kotona, sosiaalisia suhteita ei luoda yksin, eikä aikuisuudesta opita ilman aikuisen esimerkkiä. Riittävän ja laadukkaan lähiopetuksen tulisi olla suomalaisen koulutusjärjestelmän kruununjalokivi, asia, jota viemme maailmalle ja joista meidät tunnetaan.Riittävä lähiopetus on myös tasa-arvokysymys, jolla on syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus.

Amisopiskelijoille on taattava riittävä ja laadukas lähiopetus. Vain riittävä lähiopetus takaa työelämän taidot ja säännöt, antaa eväitä kehittää oppimistekniikoita sekä antaa opiskelijalle mahdollisuuden reflektoida omia ajatuksiaan opettajan asiantuntijan kanssa. Lähiopetus turvaa myös sosiaalisten suhteiden kehittymisen, ryhmässä ja ihmisten ilmoilla. Lähiopetus on myös opiskelijan oikeus turvalliseen aikuiseen arjessa.

Toisen asteen opiskelijahuoltoon ja opiskelijoiden jaksamiseen tulee panostaa ja lukion erityisopettajia tulee palkata lisää. Riittävä ja laadukas opinto-ohjaus on opiskelijan tuki niin opintojen aikana kuin valmistumisen jälkeenkin. Opinto-ohjauksen riittävät resurssit pitää turvata määrittelemällä yhdelle opinto-ohjaajalle enintään 200 ohjattavaa.

Aidosti maksuton ja syrjäytymistä ehkäisevä toinen aste varmistetaan nostamalla oppivelvollisuusikää 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuus on opiskelijan oppioikeus: tae siitä, että oppimismahdollisuudet ovat yhdenvertaiset taustasta ja varallisuudesta riippumatta.

Mälikkälä-Kuninkoja luonnonsuojelualue

Mälikkälä-Kuninkoja ansaitsee luonnonsuojelualueensa

“Suomen suurimman risteyksen” Raision tunnetuin risteys katoaa lähivuosina kartalta, kun E18-tien muutostyöt painavat tien Raision keskustan kohdalta tunneliin. Raision maine asfaltti- ja betonipäällysteisenä kaupunkina on kuitenkin turvattu myös tulevaisuudessa, jos Raisio jatkaa uusien teiden suunnittelua ja rakentamista viimeaikaiseen tapaansa.

Syksyllä hävisimme taistelun Raisionjokilaakson asfalttipäällysteistä tietä vastaan, ja Raisionkaaren jatke kummittelee tulevaisuudessakin kaupungin talousarvioissa. Maanantaina Raision kaupunginhallitus otti kantaa Turun yleiskaavaluonnokseen ja ilmaisi samalla halunsa rakentaa uuden tieyhteyden Myllyyn, tällä kertaa Satakunnantie-Kuloistentie-välille.

Toteutuessaan uusi tie vaarantaa Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsän, luonnon monimuotoisuuden ja lajiston elinympäristön. Tien kannattaminen antaa myös selvän viestin kaupunginhallituksen kannasta alueelle esitettyyn luonnonsuojelualueeseen. Jo tuhannet raisiolaiset ja turkulaiset ovat kannattaneet luonnonsuojelualueen perustamista vaativaa kuntalaisaloitetta.

Mälikkälä-Kuninkoja luonnonsuojelualue

Myllyn tieyhteyttä tulisi tarkastella ennen kaikkea tarveperusteisesti: Myllyyn pääsee jo nyt useaa eri reittiä. Tien puolustajia luonnonsuojelualuestatus huolettaa, siitä kun ei päästäkään nopeasti kaavamuutoksella eroon. Todellisuudessa voimme tuhota luontokohteitamme jo liiankin helposti, emmekä tule koskaan saamaan kadotettuja luontoarvoja entisen kaltaisina takaisin. Kallisarvoiset avainbiotoopit ja ikimetsät eivät synny ihmisen toimesta, vaan ajan ja suojelun myötävaikutuksella.

Luonnonsuojelualuetta ei perusteta kevyin perustein, vaan alueen on täytettävä tietyt edellytykset ennen statuksen myöntämistä. Mälikkälä-Kuninkoja sulkee sisäänsä arvokkaita avainbiotooppeja, elinympäristöjä ja luonnonarvoja ja ansaitsee luonnonsuojelualueensa.

Saatamme ulkoistaa kulutuksemme ulkomaille, muttemme koskaan voi ulkoistaa tarvettamme virkistäytyä ja levätä luonnossa sekä nauttia lähimetsistämme. Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä suunnitelmallisempaa ja kunnianhimoisempaa suhtautumista Raision luonto- ja virkistyskohteisiin, ennen kuin täytämme viimeisetkin lähimetsämme teillä.