Valtuustoryhmän pj:n terveiset talousarvioprosessin keskeltä

Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion joulukuussa. Tulevan vuoden veroprosentti lyötiin lukkoon marraskuun valtuuston kokouksessa 9.11.

Tuntuu, että talousarviota valmistellaan vuosi vuodelta hankalammissa olosuhteissa: kuntien vastuut palvelujen järjestäjänä lisääntyvät, mutta käytettävissä oleva budjetti supistuu. Lailla säädetyistä palveluista ei voida leikata, joten säästöjä yritetään saada epätoivoisesti kokoon pienistä puroista, höyläämällä sieltä ja täältä.

Tänä vuonna korona on laittanut talouttamme ja verotulojamme uuteen uskoon, mutta Suomen laajuisen kuntien talousahdingon taustalla vaikuttavat paljon koronaa kauaskantoisemmat syyt. Vaikka kunnat ovat nostaneet veroprosenttejaan, efektiivinen veroaste on laskenut, eikä kuntien kassaan siis kilahda todellisuudessa prosenttikasvua vastaavaa summaa euroissa. Taustalla vaikuttavat muun muassa verokevennysten, kuten verovähennysten, lisääntyminen. Toisaalla kuntien palvelujen järjestämisvastuut ovat lisääntyneet, mutta valtionosuudet eivät ole kasvaneet vastuiden mukana. 

Raision vasemmistoliiton valtuustoryhmä äänesti marraskuun valtuustossa kuntaveroprosentin noston puolesta. Tiedostamme kuitenkin, ettei kaupungin kassan tulovirtaa korjata pelkällä veroprosentin nostolla niin kauan kun efektiiviset verotulot eivät kehity samansuuntaisesti. Kuntien talouspolitiikka tapahtuu suurelta osin meidän kuntapäättäjien päätösvallan ulottumattomissa, minkä takia kuntapäättäjien tulisikin osata valvoa ja vaatia kuntien etua myös kuntapäätöksenteon foorumien ulkopuolella.

Meille vasemmistoliiton valtuustoryhmäläisille on tärkeää, että taloutta koskevia päätöksiä tehtäessä muistetaan päätösten vaikutukset pitkällä tähtäimellä. Meille tärkeitä teemoja ovat laadukkaiden peruspalveluiden takaaminen ja henkilöstön hyvinvointi. Me emme hyväksy lomautuksia säästöjen keinovalikoimassa, ja toivomme, että talouspäätöksiä tehtäisiin hyvää työnantajapolitiikkaa vaalien.

Raision kaupunki on Raision suurin työnantaja, mikä asettaa meille osaltaan suuren vastuun. Leikkausten keskellä meidän on huolehdittava työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä kaupungin imagosta työnantajana. Uusia työntekijöitä tullaan tarvitsemaan ja palkkaamaan myös jatkossa, minkä takia työnantajakuvan parantaminen on tärkeää.

Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä tahdomme kuulla entistä enemmän työntekijöiden kantoja siitä, kuinka töiden organisoinnilla ja johtamisella voitaisiin saada jatkossa taloudellisia säästöjä ja kuinka työntekijöiden hyvinvointiin voitaisiin panostaa. Talouskonsulttien sijaan haluamme ottaa henkilöstön mukaan päätöksentekoon ja kuulla, mitä uusia toimintatapoja, ennaltaehkäiseviä ratkaisuja ja laaja-alaisen yhteistyön malleja voisimme näin löytää.