Mälikkälä-Kuninkoja luonnonsuojelualue

Mälikkälä-Kuninkoja ansaitsee luonnonsuojelualueensa

“Suomen suurimman risteyksen” Raision tunnetuin risteys katoaa lähivuosina kartalta, kun E18-tien muutostyöt painavat tien Raision keskustan kohdalta tunneliin. Raision maine asfaltti- ja betonipäällysteisenä kaupunkina on kuitenkin turvattu myös tulevaisuudessa, jos Raisio jatkaa uusien teiden suunnittelua ja rakentamista viimeaikaiseen tapaansa.

Syksyllä hävisimme taistelun Raisionjokilaakson asfalttipäällysteistä tietä vastaan, ja Raisionkaaren jatke kummittelee tulevaisuudessakin kaupungin talousarvioissa. Maanantaina Raision kaupunginhallitus otti kantaa Turun yleiskaavaluonnokseen ja ilmaisi samalla halunsa rakentaa uuden tieyhteyden Myllyyn, tällä kertaa Satakunnantie-Kuloistentie-välille.

Toteutuessaan uusi tie vaarantaa Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsän, luonnon monimuotoisuuden ja lajiston elinympäristön. Tien kannattaminen antaa myös selvän viestin kaupunginhallituksen kannasta alueelle esitettyyn luonnonsuojelualueeseen. Jo tuhannet raisiolaiset ja turkulaiset ovat kannattaneet luonnonsuojelualueen perustamista vaativaa kuntalaisaloitetta.

Mälikkälä-Kuninkoja luonnonsuojelualue

Myllyn tieyhteyttä tulisi tarkastella ennen kaikkea tarveperusteisesti: Myllyyn pääsee jo nyt useaa eri reittiä. Tien puolustajia luonnonsuojelualuestatus huolettaa, siitä kun ei päästäkään nopeasti kaavamuutoksella eroon. Todellisuudessa voimme tuhota luontokohteitamme jo liiankin helposti, emmekä tule koskaan saamaan kadotettuja luontoarvoja entisen kaltaisina takaisin. Kallisarvoiset avainbiotoopit ja ikimetsät eivät synny ihmisen toimesta, vaan ajan ja suojelun myötävaikutuksella.

Luonnonsuojelualuetta ei perusteta kevyin perustein, vaan alueen on täytettävä tietyt edellytykset ennen statuksen myöntämistä. Mälikkälä-Kuninkoja sulkee sisäänsä arvokkaita avainbiotooppeja, elinympäristöjä ja luonnonarvoja ja ansaitsee luonnonsuojelualueensa.

Saatamme ulkoistaa kulutuksemme ulkomaille, muttemme koskaan voi ulkoistaa tarvettamme virkistäytyä ja levätä luonnossa sekä nauttia lähimetsistämme. Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä suunnitelmallisempaa ja kunnianhimoisempaa suhtautumista Raision luonto- ja virkistyskohteisiin, ennen kuin täytämme viimeisetkin lähimetsämme teillä.

Hyvä Työelämä Emma Lindqvist

Nollatuntisopparit kiellettävä Raision kuntakonsernissa

Jätin tänään Raision kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen vastentahtoisten nollatuntisopimusten kieltämisestä Raision kuntakonsernissa ja tilaajavastuun korostamisesta kaupungin kilpailutuksissa.

Nollatuntisopimus on puhekielen sana, jota käytetään tarvittaessa töihin kutsuttavista ja vaihtelevaa työaikaa noudattavista työntekijöistä. Nollatuntisopimus voi parhaillaan olla lisätienestimahdollisuus esimerkiksi opiskelijalle; pahimmillaan se on vastentahtoista ja muuttaa työntekijän elämän epävarmaksi ja näköalattomaksi.

Vaihtelevan työajan sopimus vaikeuttaa elämän suunnittelua ja työssäoloehdon määrittelemistä sekä saattaa kannustaa käymään töissä sairaana, sillä sairausajan palkan määräytyminen on epävarmaa. Nollatuntisopimuksilla on tutkitusti todettu olevan yhteys työntekijän mielenterveyteen ja yleiseen terveydentilaan. Vaikka nollatuntisopimukset on kielletty kaupan ja ravintola-alalla, esimerkiksi hoitotyössä ja sanelunpurkajien keskuudessa nollasopimukset ovat vielä arkipäivää. Erityisesti kuntien kilpailutusten on todettu lisäävän määräaikaisia ja vaihtelevan työajan työsuhteita, heikentävän työehtoja ja kasvattavan työn kuormittavuutta.

Aloitteessani esitin:

  • että Raision kaupunki varmistaa, ettei kunnan ja kuntakonsernin työntekijöiden keskuudesta löydy vastentahtoisia nollatuntisopimuksia.
  • että kaupunki korostaa tilaajavastuutaan kaupungin kilpailutuksissa vaatimalla alan työehtosopimusten noudattamista ja vastentahtoisten nollatuntisopimusten välttämistä.

Korvaushoito kuuluu kunnan lakisääteisiin palveluihin nyt ja tulevaisuudessa

Raision Kokoomus teki tammikuussa valtuustoaloitteen siitä, että Harkon alakerrassa sijaitseva korvaushoitokiska siirrettäisiin pois keskusta-alueelta. Aloitteen tekijän mukaan keskeinen sijainti näkyy katukuvassa ja harmittaa ikäihmisiä.

On vaikea ymmärtää aloitetta, sillä korvaushoitoa saava päihteidenkäyttäjä on jo ottanut ensimmäisen askelen osallistuakseen kuntoutukseen ja sitoutunut normalisoimaan arkeaan esimerkiksi harrastusten, opiskelun tai työn kautta. Korvaushoidon kieltäminen kuntoutukseen sitoutuneelta on kuin onnistumisista rankaisemista, ongelmaa ei ratkaista siivoamalla katukuvasta sellaisia henkilöitä pois, joiden elämäntapa ei kaikkia miellytä. Korvaushoitoa saavan pitäisi päästä päivittäin helposti palvelun luo, eikä hoitopaikan siirtäminen kauas kunnan muista, korvaushoitoon sidoksissa olevista, palveluista auta asiaa.

Korvaushoito kuuluu kunnan järjestettäväksi jo lainkin nojalla. Erityisen tärkeäksi palveluksi korvaushoito nousee kun muistetaan, että myös Raisiossa osa kuntoutukseen osallistujista on alaikäisiä, siis lastensuojelulainpiirissä olevia asiakkaita.

Ymmärrän, että aloitteen tekijää, siis paikallista kiinteistönvälittäjää, huolestuttaa keskustan kiinteistöjen kiinnostavuus ja ikäihmisten, siis potentiaalisten asiakkaiden, kiinnostus kiinteistöjä kohtaan. Kuitenkin, Raisio on kaikkien – niin niiden, joilla on varaa miettiä kenen naama sopii katukuvaan kuin niidenkin, jotka näkyvät katukuvassa, koska ovat matkalla kunnan järjestämään palveluun.

Jos päättäjät todella ovat huolissaan huumeidenkäytöstä Raisiossa, he eivät rajoita korvaushoidon saatavuutta, vaan pyrkivät ennaltaehkäiseviin toimiin, jotta uusia nuoria ei ajautuisi käyttäjiksi ja jotta varsinkin jo huumeita käyttävän nuoren arki pysyisi mahdollisimman säännöllisenä ja turvallisena. Ennaltaehkäisten ja tulevaisuuteen katsoen, ei piiloon lakaisten tai syrjään siirtäen!