Svenska

Parliamentary Elections Candidate Emma Lindqvist

Emma Lindqvist

Jag är Emma Lindqvist, resobo beslutsfattare och riksdagsvalkandidat för Vänsterförbundet i riksdagsvalet våren 2023.

Jag har studerat kommunikation i Tallinn, medieproduktion i Åbo och bott ett år i Belgien som utbytesstudent. Jag är reklamplanerare till mitt yrke, men jag har samlat erfarenhet från en lång rad olika branscher och jobbat b.la som servitör och affärsäljare. Jag är en cyklist, vegan och kreativ lustigkurre. På min fritid går jag på gig, sysslar med föreningsverksamhet och deltar i läsutmaningar.

Jag har alltid varit intresserad av samhälleliga frågor. Rättvisa, jämlikhet och att åtgärda missförhållanden har varit viktiga för mig sedan jag var ett barn. Jag hamnade med i politiken vid kommunalvalet år 2017, när jag insåg att de ungas röst var underrepresenterade i min hemstad Resos beslutsfattande och jag var redo att göra något åt saken.

Vid kommunalvalet blev jag vald till Reso stadsfullmäktige och Egentliga Finlands landskapsstyrelse. Nu är jag beredd att ta det nästa steget för att utföra de ungas revolution!

Emma Lindqvist Vappupuhe 2018

Riksdagsvalet 2023

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag är trött på avveckling av välfärdsstaten, kabinettspolitik, att man förringar klimatförändringen och att man inte tänker på de unga i beslutsfattandet. I min kampanj vill jag försvara jämställdhet och likvärdighet samt tillföra en ungdomssynvinkel i valdiskussionen. Jag förespråkar bra arbetsliv, jämn fördelning av välståndet, varje medborgares rätt till högklassig och avgiftsfri utbildning samt samhällets ansvar i miljö och klimatfrågor.

Utbildningslöfte

 • Stopp på den explosiva ökningen av studielån! Studiestödet ska vara bidragsbetonad och bundet till index.
 • Stopp på utslagningen! Tillräcklig och högklassig närundervisning är varje ungas rätt. Närundervisning är rätten att lära sig de kunskaper som krävs i arbetet, rätten att skapa sig sociala förhållanden och rätten till stöd av en säker och pålitlig vuxen.
 • Forskningsfinansiering måste garanteras! Oberoende och kvalificerad forskning är en hörnsten i vår bildning.

Vi måste agera för att förhindra klimatförändringen

 • Jordmånen är vår! Vår jordmån och dess rikedomar är allas rätt, inte utländska förorenande storföretags rätt.
 • Stopp på eutrofieringen i Östersjön! Varje person bosatt i Egentliga Finland är ansvarig för sitt eget östersjöavtryck, där b.la köttkonsumtion spelar en stor roll.
 • Mer kolsänkor! Träsk och åkermarker kan utnyttjas som kolsänkor i kampen mot klimatförändringen. Staten bör understöda bättre jordbruk.
 • Mer kollektivtrafik – mindre förorenande lyxfordon! Vi bör sluta understöda kryssningsbåtar med skattemedel och starta en revolution för en ekologisk och tillräcklig kollektivtrafik.
 • Att förhindra klimatförändringen är inte enbart den enskilda individens uppgift, utan framför allt samhällets ansvar!

Arbetets omvälvning

 • Basinkomst nu! Basinkomst säkerställer uppehället i atypiska anställningar, nollavtal och lönegropar.
 • Bättre intressebevakning! Unga behöver även andra mätinstrument än sysselsättningsstatistiken som stöd i sina arbetsliv.
 • Bort med nollkontrakt! Att kallas till tjänst vid behov ändrades i lagen till varierande arbetstid, men ingenting förändrades egentligen.
 • Minimilön till Finland! Arbetslivet förändras och därmed även fastställandet av lön. Prestationsbaserad lön kan inte utgöra den enda grunden för lönebetalning, också grundlön måste garanteras!
Emma Lindqvist Raisionjoki

Varför skulle jag rösta på Emma?

Det lönar sig att rösta på mig om man vill ha ett alternativ till ojämlikt beslutsfattande, de ungas röst hörd och medborgarnas önskemål med i beslutsfattandet.

Som beslutsfattare lovar jag att inte vika från mina värden i arbetet, basera mina beslut på forskningsinformation och lyssna på medborgarnas erfarenheter. Jag lovar att alltid stå på låginkomsttagarnas sida och främja jämlikhet. Jag anser att viktiga egenskaper hos en beslutsfattare är empati och förståelse för människor samt förmågan att betrakta saker ur flera olika synvinklar. Viktigt är också kärlek till hemregionen och bra kännedom om landskapet.

Stöd kampanjen, även ett litet belopp hjälper.