Risteyksestä elinvoimaiseksi keskustaksi

Raision koko olemus muuttuu tulevina vuosina, kun keskustan kuulu risteys myllätään E18-tien parannustyön yhteydessä, ja Naantalin-suuntainen tie kulkee jatkossa maan alla tunnelissa. Olipa projektista tai toteutustavasta mitä mieltä tahansa, on muistettava, että remontti toteutuu – halusimme sitä tai emme ja osallistuimme sen suunnittelutyöhön tai emme.

E18-tie on osa Euroopan laajuista TEN-ydintieverkkoa, jonka teille on määritelty eritasoliittymien ja nelikaistaistamisen kaltaisia vaatimuksia. Jo määritellessämme, että tien tulee kulkea Raision keskustan kohdalla tunnelissa, olemme osallistuneet osaltamme edunvalvontatyöhön ja varmistaneet, ettei remontin tuloksena Raision keskusta muutu risteyksestä jättimäiseksi eritasoliittymäksi.

Olipa projektista tai toteutustavasta mitä mieltä tahansa, on muistettava, että remontti toteutuu – halusimme sitä tai emme ja osallistuimme sen suunnittelutyöhön tai emme.

Raisio on laatinut keskustan asemakaavoituksen tueksi keskustavision. Keskustavisio on päättäjien ja viranhaltijoiden yhdessä valmistelema työkirja, joka ohjaa kaavoitustyötä, rakentamista ja palveluiden kehitystä haluttuun suuntaan. Raision Vasemmisto on osallistunut osaltaan keskustavisiotyöhön, ja Raision Vasemmistonuorten jäsen on osallistunut keskustavision työpajoihin. 

Keskustavisioon on sisällytetty useita vasemmistolle tärkeitä asioita: tien siirtyessä tunneliin maa-alaa vapautuu, minkä seurauksena tunnelin kannen päälle on kaavailtu puistoaluetta ja kävelykeskustaa. Uudistuva keskusta-alue tarjoaa nykyistä enemmän yhteistä ja yhteisöllistä tilaa. Tavoitteena on taata tiloja niin yrityksille kuin kuntalaisillekin.

Keskustaa dominoivan risteyksen kadotessa muuttuvat liikennejärjestelyt mahdollistavat kävely- ja pyöräilykeskustan kehittämisen. Nykyisellään Raision keskusta ei ole pyöräilyä edistävä, vaan hankaloittava alue. Tavoitteena onkin, että jatkossa pyörätiet kulkevat sujuvammin autoliikenteen vierellä turvallisuudesta tinkimättä.

Jo määritellessämme, että tien tulee kulkea Raision keskustan kohdalla tunnelissa, olemme osallistuneet osaltamme edunvalvontatyöhön ja varmistaneet, ettei remontin tuloksena Raision keskusta muutu risteyksestä jättimäiseksi eritasoliittymäksi.

Vaikka Raision keskustavisio on lupaava asiakirja, niin kauan kun asemakaava ei ole valmis, on päättäjien vastuulla pitää huolta, että visioon kirjatut ideat ja tavoitteet siirtyvät käytäntöön. Myös seuraavat myllerryksen keskellä vietettävät vuodet tulevat vaatimaan jatkuvaa edunvalvontaa, jotta keskustan palvelut ovat yhä saavutettavissa, liikenne kulkee remontista huolimatta ja keskustan asukkaat voivat asua siedettävissä olosuhteissa.

Raision keskusta on kokenut viime vuosina jatkuvia muutoksia ja mullistuksia. Positiivista on, että tällä kertaa muutostöitä tehdään suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja yhdessä päätöksentekoon osallistuen.