Loppu alibudjetoinnille ja tekorahan pumppaamiselle kaupungin yhtiöistä

Raision kaupungintalo

Puheeni Raision kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä 7.12.2019:

Meille vasemmistolaisille hyvä ja vastuullinen taloudenpito tarkoittaa huolellista valmistautumista tulevaan, ennaltaehkäiseviä palveluita sekä ennen kaikkea kuntalaisten tasa-arvoista kohtaamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaisiin peruspalveluihin.

Vuoden 2020 talousarvio ei tasa-arvoisuudellaan loista. Leikkauksia kohdistetaan eritoten niiden kuntalaisten palveluihin, jotka eivät osaa tai pysty vaatimaan äänekkäästi oikeuksiaan. Samaan aikaan kun psykososiaalisista, vammais- ja perhepalveluista tahdotaan säästää, päättäjät eivät ole valmiita vähentämään omia palkkioitaan tai laskemaan ansionmenetyskorvausten kattoa. Samaan aikaan kun kaupungin strategiassa ja paikallislehdissä kehuskellaan lapsiin ja nuoriin panostamisella, luokkakokoja kasvatetaan, opetuksen määrää vähennetään ja lukion kursseja leikataan.

Ihmisen pahoinvointi ja osattomuus eivät ole vain kunnan kuluja, vaan ennen kaikkea henkilökohtainen ja ihmisen lähipiirin tragedia.

Kuluvalla valtuustokaudella raisiolaispäättäjät ovat osoittaneet todellisen luontonsa esittämällä muutoksia, joiden tarkoitus on ennen kaikkea kylvää epätasa-arvoa ja osoittaa kuntalaisille, että kaikki eivät todellakaan ole keskenään tasa-arvoisia. Useat aloitteet ovat liittyneet tiettyjen ihmisryhmien siivoamiseen pois katukuvasta sekä siihen, että kunnan tulisi olla houkutteleva eräille, luotaantyötävä toisille. On esitetty korvaushoidon siirtämistä pois keskustasta, jopa koko Raisiosta, on tahdottu siirtää tukiasunnoissa elävät parakkikylään kaupungin laitamille ja on oltu näennäisen huolissaan nuorten kiireellisistä sijoituksista ja osallisuudesta keskustan huumekauppaan. Kertaakaan ei kuitenkaan ole esitetty ennaltaehkäiseviä panostuksia tai proaktiivista puuttumista näiden ongelmien juurisyihin ja ennaltaehkäisyyn. Ihmisen pahoinvointi ja osattomuus eivät ole vain kunnan kuluja, vaan ennen kaikkea henkilökohtainen ja ihmisen lähipiirin tragedia.

Kaupunginhallituksen keskustellessa talousarviokehyksestä Vasemmisto esitti ennaltaehkäisevien investointien huomioimista säästöjen keinovalikoimassa. Talousarviosta tällaisia investointeja ei löydy.

Lapsiin ja nuoriin halutaan panostaa, mutta perhetyöstä säästetään, luokkakokoja kasvatetaan ja opetuksen määrää leikataan. Sairauslomapäivien määrää halutaan vähentää, mutta lääkkeenä tarjotaan oman ilmoituksen päivien vähentämistä ja useamman työntekijän ohjaamista pikkuflunssissa työterveyteen, joka muuten juuri sopivasti yksityistettiin, mikä ei osaltaan lupaa säästöjen syntymistä. Tukiasuntojen määrää tahdotaan vähentää radikaalisti, mutta aikuissosiaalityöhön ei esitetä lisäresursseja. Kuitenkin tukiasuntoja korvaavien “moduuliratkaisujen” hankesuunnitteluun ollaan valmiita ohjaamaan rahaa. Kunhan siis vain saadaan ne päihdeongelmaiset ja köyhät pois näkyvistä.

Erilaisten kuntalaisten jakautuminen tasaisesti ympäri kaupunkia on tärkeää yhdenvertaisuuden, palvelujen suunnittelun ja tarjoamisen sekä turvallisuuden kannalta. Omat alueet hyvätuloisille, velkaongelmaisille, maahanmuuttajille, sinkuille, eläkeläisille ja perheille johtavat alueelliseen eriarvoistumiseen ja palvelujen epätasaiseen laatuun, tämän myötä jopa syrjäytymiseen, slummiutumiseen, koulushoppailuun jne. Jatkossa meidän on huomioitava taloussuunnittelussamme kaupunkikehityksen sosiaalinen kestävyys entistä paremmin.

Raision Vasemmisto peräänkuuluttaa muutenkin kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä, varautumista ja vastuullisuutta kaikkeen kunnan taloussuunnitteluun. On vastuutonta luvata, ettei työntekijöitä eroteta tai lomauteta, jos samalla jätetään 650 000 euron henkilöstösäästöt kohdentamatta. On kestämätöntä perätä työntekijöiltä vähennystä sairauslomapäiviin, jos samalla jätetään sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia täyttämättä, ja kasvatetaan näin työssä olevien työtaakkaa ja vaarannetaan esimerkiksi potilasturvallisuus. On väärin pelastaa kasvonsa jättämällä säästöt kohdentamatta. Suoraselkäisempää olisi todeta rohkeasti, mistä palvelusta leikataan ja mitä lakkautetaan.

Jatkossa taloussuunnittelussa on huomioitava paremmin sosiaalinen kestävyys, ennaltaehkäisevät toimet, väestörakenteen kehitys, sukupuolitietoinen budjetointi sekä lapsivaikutukset.

Talousarvion tulee myös vastata strategiaamme tarkemmin. Emme voi samanaikaisesti puhua hyvinvoivasta henkilöstöstä ja rasittaa henkilöstöä kohdentamattomilla säästöillä tai määräaikaisuuksien ja sijaisuuksien täyttämättä jättämisellä. Meidän on muistettava asemamme työnantajina ja taata henkilöstölle työrauha.

Päiväkotimme on pidettävä kunnalla, jotta voimme tehokkaasti valvoa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista. Palveluverkkoselvityksissä on kuultava asiantuntijoita ja asianomaisia. Meidän on luotava uusia harrastustiloja vanhojen nyt purettavien tilojen tilalle ja varmistettava, että myös pienet harrastusryhmät ja lajit pääsevät tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia kuntalaisille. Meidän ei tule kaavoittaa nk. rikkaiden asuinalueita, joista pääsee nauttimaan hintalappuunsa nähden suhteessa pieni ryhmä. Meidän pitää kasvattaa viheralueidemme ja virkistysalueidemme määrää ja varmistaa näin jokaisen kuntalaisen pääsy luonnon ääreen. Meidän tulee varmistaa, että pääjoukkolinjamme keskustasta Turkuun on tulevaisuudessa yhä nopeampi ja tavoitettavampi, ja tämän vuoksi meidän on tarkasteltava keskustan syöttöliikenteen saavutettavuutta yhä tarkemmin.

Ennen kaikkea: meidän on lopetettava alibudjetointi ja tekorahan pumppaaminen yhtiöistämme katteen kasvattamiseksi. Tarvitsemme suoraselkäistä budjetointia ja ennakointia kulujen hallintaan. Tämä toteutetaan vain riittävällä budjetilla omiin palveluihimme. Siis panostamalla esimerkiksi vastaanottopalveluihin tai erikoistraktoreihin sen sijaan, että siirtäisimme kuluja ostopalveluihin tai maksaisimme niitä reippaiden korkojen kera esim. erikoissairaanhoidon laskujen muodossa.

Raision Vasemmisto sanoo tänään ei opetukseen kohdistuville leikkauksille, luokkakokojen kasvattamiselle ja opetuksen vähentämiselle. Sanomme kyllä ennaltaehkäiseville toimille ja esitämme sen takia panostuksia sote-budjettiin. Olemme valmiita vähentämään kokouspalkkioita niin, että säästöt kohdistetaan ensisijaisesti kokoustarjoiluihin, karonkkoihin ja seminaarikustannuksiin. Olemme myös valmiita laskemaan ansionmenetyskorvausten enimmäismäärää. Kaupunginhallitus on talousarviokäsittelyssään päättänyt poistaa 20 000 euron kokouspalkkiosäästön talousarviosta.

Kommentit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.