Eduskuntavaalit 2019

Olen eduskuntavaaliehdokas kevään 2019 eduskuntavaaleissa, sillä olen kyllästynyt hyvinvointivaltion alasajoon, kabinettipolitikointiin, ilmastonmuutoksen väheksymiseen ja kädet nuorten taskuissa elämiseen. Tahdon puolustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, puhua nuorten asioista, koulutuksesta, hyvästä työelämästä sekä ympäristöstä ja luonnosta.

Emmaa voit äänestää eduskuntavaaleissa numerolla 28.

                              #lindqvist2019

Hyvä työelämä

Työelämän murroksessa yhteiset pelisäännöt ja edunvalvonta korostuvat. Nuoret ansaitsevat tulevaisuuden, jossa työelämä ei ole synonyymi epävarmuudelle.

Koulutus

Jokaisella suomalaisella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Oikeus oppia kuuluu kaikille aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, maksuttomaan toiseen asteeseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Ympäristö

Ilmastonmuutoksen torjuminen on koko yhteiskunnan, ei vain yksilön asia. Hyvässä imastopolitiikassa jokainen osallistuu omankokoisellaan panoksella yhteiskunnan kantaessa vastuun.Minustako päättäjä?

Päädyin politiikkaan kevään 2017 kuntavaalien myötä. Mielestäni nuorten ääni oli aliedustettuna kotikuntani Raision päätöksenteossa, ja olin valmis tekemään asialle jotain.  Vasemmistoliitto oli minulle aina selkeä valinta: mielestäni puolue oli ainoa, joka teki päätöksiä lupaustensa mukaisesti, piti pienemmän puolta ja esillä vähemmistön ääntä. Myös toiminta Vasemmistonuorissa teki minuun vaikutuksen – Vasemmistonuorissa jokaisen ääni oli yhtä tärkeä, kenenkään kokemusta ei väheksytty ja yhteiskunnallisiin asioihin otettiin kantaa kärkkäästi, toisinaan jopa Vasemmistoa haastaen.

Lasten ja nuorten asialla

Olen pitänyt päättäjänä ääntä monenlaisten sidosryhmien ja teemojen puolesta aina ympäristöteemoista varhaiskasvatukseen, hoivapalveluista sosiaalialaan ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta kaavoitukseen. Nuorten asialla toimiminen on kuitenkin tullut jäädäkseen.

Nuorten ääni on aliedustettuna päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Viime kuntavaaleissa vain kolmannes alle 25-vuotiaista äänesti, minkä takia päättäjiksi päätyi erityisen paljon niiden ikäluokkien edustajia, jotka tajusivat käyttää ääntään. Mielestäni matala äänestysprosentti tai nuorten päättäjien puuttuminen eivät ole suoranaisesti nuorten syytä, vaan politiikassa vallitsevan keskusteluilmapiirin ja päätösten sisältöjen syytä.

Koulutuslupausten rikkomiset, amiksilta leikkaaminen ja nuorten sosiaali- ja työllistämispolitiikan tärkeyden vähäksyminen eivät kannusta nuoria osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. On vaikea vaatia oikeuksiaan samalla, kun hallitus vähentää valtionvelkaa painostamalla nuoria siirtymään opintolainapainotteiseen opiskeluun. On mahdotonta uskoa päätöksentekoon, kun ilmastonmuutosta ei oteta päättäjien keskuudessa tosissaan ja on ahdistavaa kuvitella tulevaisuutta, jossa hyödyllisen kansalaisen status määritellään tuottavuudessa ja ylläpidon keveydessä.

Eduskuntavaaliehdokas 2019

Suuntaan kohti kevään 2019 eduskuntavaaleja valmiina haastamaan koulutusleikkauksia, nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää ja kasvavaa eriarvoistumista sekä kiinnostuneena puhumaan perhevapaauudistuksesta, perustulosta, nuorten työllistymismahdollisuuksista ja ilmastopolitiikasta, jossa vastuu on ennen kaikkea yhteiskunnan, ei vain yksilön.

Miksi äänestäisin Emmaa?

Minua kannattaa äänestää, kun tahtoo vaihtoehdon eriarvoistavalle päätöksenteolle, nuorten äänen kuuluviin ja kansalaisten toiveet mukaan päätöksentekoon.

Päättäjänä lupaan edetä arvot edellä, perustaa päätökseni tutkimustietoon ja kuunnella kansalaisten kokemuksia. Lupaan olla aina pienen puolella ja edistää yhdenvertaisuutta. Mielestäni päättäjälle tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky astua toisen saappaisiin ja tarkastella asioita eri kanteilta. Tärkeää on myös kotiseuturakkaus sekä oman maakunnan hyvä tuntemus.Liity Emman kannattajiin!

Ilmoittaudu Emman äänestäjäksi, niin saat kuukausittaisen sähköpostikirjeen kampanjan etenemisestä sekä muistutuksen äänestämisestä vaalipäivän alla.

Kyllä, äänestän Emmaa eduskuntavaaleissa 2019!

* indicates required